પોલીસ કમિશનરનો આદેશ અમદાવાદન४७पी आई ए ૯થી રાત્રે ૧૨ સુધી પોલીસ સ્ટેશનમાં હાજર રહી અરજદારોને સાંભળવા પડશે
અમદાવાદ પોલીસ

પોલીસ કમિશનરનો આદેશ અમદાવાદન४७पी आई ए ૯થી રાત્રે ૧૨ સુધી પોલીસ સ્ટેશનમાં હાજર રહી અરજદારોને સાંભળવા પડશે

અમદાવાદ પોલીસ કમિશનર સંજય શ્રીવાસ્તવ અમદાવાદમાં આવતી 48 પોલીસ સ્ટેશન 17 ટ્રાફિક સહિતની પીઆઇ ફરજિયાત 15 કલાક હાજર રહેવાનો આદેશ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર હાજર છે કે નહીં તે જોવાની રહસે એં.સી.પી . ડી શી પી.અને અધિક…

ગુજરાત ડીજીપી આશિષ ભાટિયા એ ઉત્કૃષ્ટ કામગીરી માટે સુરત પોલીસના 4 જવાનોને 'સાયબર કોપ' ઍવોર્ડ આપ્યો
પોલીસ

ગુજરાત ડીજીપી આશિષ ભાટિયા એ ઉત્કૃષ્ટ કામગીરી માટે સુરત પોલીસના 4 જવાનોને 'સાયબર કોપ' ઍવોર્ડ આપ્યો

સરહનીએ કામગીરી બદલ રાજ્યના ડિરેક્ટર જનરલ ઓફ પોલીસ આશિષ ભાટીયાના હસ્તે સુરત શહેર પોલીસના એક પી.એસ.આઈ. અને ત્રણ અ. હેડ કોન્સ્ટેબલને 'સાયબર કોપ ઍવોર્ડ સપ્ટેમ્બર-2020’ એનાયત કરીને સન્માનિત કરાયા છે જેમાં પી.એસ.આઈ.૧ ડી. એમ.રાઠોડ, અ.…