ગુજરાતની એક દિવસીય મુલાકાતે  આવેલા દેશ ના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી  શનિવારે સવારે રાજકોટ એરપોર્ટ આવી
News ગુજરાત જુનાગઢ સૌરાષ્ટ્ર દેશ વિદેશ રાજકોટ

ગુજરાતની એક દિવસીય મુલાકાતે આવેલા દેશ ના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી શનિવારે સવારે રાજકોટ એરપોર્ટ આવી

ગુજરાતની એક દિવસીય મુલાકાતે આવેલા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર ભાઇ મોદી શનિવારે સવારે રાજકોટ એરપોર્ટ આવી પહોંચ્યા ત્યારે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ,નવસારી ના સાંસદ અને પ્રદેશ ભાજપા અધ્યક્ષ સી. આર.પાટિલ,મુખ્ય સચિવ પંકજ કુમાર,રાજકોટ પોલીસ કમિશનર રાજુ ભાર્ગવ અને…

જૂનાગઢ સર્કીટ હાઉસ ખાતે યોજેલ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં સરકારની જાટકણી કાઢી
News ગુજરાત જુનાગઢ સૌરાષ્ટ્ર

જૂનાગઢ સર્કીટ હાઉસ ખાતે યોજેલ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં સરકારની જાટકણી કાઢી

. . હેકટર દીઠ સરકારે એક લાખની સહાયની જાહેરાત કરી ખેડૂતોની મજાક કરી : પાલભાઈ આંબલીયા જૂનાગઢ સર્કીટ હાઉસ ખાતે યોજેલ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં સરકારની જાટકણી કાઢતા ગુજરાત કિસાન કોંગ્રેસ ચેરમેન પાલભાઈ આંબલીયાએ જણાવ્યું હતું કે…