“પી. પી. સવાણીના સ્કૂલ માં ભણતા ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થીઓનો યુવા સ્નેહમિલન સમારોહ

“પી. પી. સવાણીના સ્કૂલ માં ભણતા ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થીઓનો યુવા સ્નેહમિલન સમારોહ

Share with:


“પી. પી. સવાણીના સ્કૂલ માં ભણતા ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થીઓનો યુવા સ્નેહમિલન સમારોહ

ભાજપ પ્રદેશ અધ્યક્ષ સી.આર.પાટીલ ઉપસ્થિતિ માં યોજાયો કાર્યક્રમમાં વડતાલ સ્વામીનારાયણ સંપ્રદાયના સત્સંગ મહાસભાના પ્રમુખશ્રી નૌતમ પ્રકાશદાસજી ,પી.પી.સવાણી ગ્રુપ ના વલ્લભ કાકા, મહેશભાઈ સવાણી ,સુરત મહાનગર અધ્યક્ષ નિરંજનભાઈ ઝાંઝમેરા ,સ્થાયી સમિતિ અધ્યક્ષ પરેશભાઈ પટેલ હાજર રહ્યા હતા

Share with:


Uncategorized